Interjú Dr. Győri Ferenccel, a sportmentori program szakmai vezetőjével

SPORTMENTORI PROGRAM AZ SZTE JGYPK-n

Interjú Dr. Győri Ferenccel, a program szakmai vezetőjével

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Program keretein belül meghirdetett „A mentori hálózat működésének és a mentori programok bemutatásának támogatása” című pályázati konstrukcióban „Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja” címmel. A programról valamint a programmal elért távlati célokról Dr. Győri Ferencet, a program szakmai vezetőjét kérdeztük.

Miért volt fontos a sportmentori program megvalósítása?

Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja című pályázat megvalósítása rendkívül fontos volt számunkra, mivel testnevelőként és a sportkutatással nap, mint nap foglalkozó szakemberként azt tapasztaljuk, hogy a célcsoportunk, azaz a 14-18 éves középiskolai korosztály egyre inkább eltávolodik a sporttól. Az eltávolodással tehetségek kallódnak el és ez sem a jövőre nézve, sem az általános egészségfejlesztő és egészségmegőrző szemlélet szempontjából valamint a fiatalok egészségére, fizikai fittségére és aktivitására nézve sem biztató. Fontos az ifjúság egészséges életmódjának valamint a tehetség fiatalkorban történő felismerése és gondozása szempontjából, hogy minden gyerek megtalálhatja, felismerje és szeresse azt a sportágat amelyben tehetséges – a pályázat alapötlete valamint a megvalósítás is azt a célt szolgálta, hogy lehetőséget biztosítsunk a tehetséges szegedi és Szeged környéki középiskolás fiataloknak az Intézet által az elméletben és a gyakorlatban oktatott és bemutatott fizikai aktivitások megismerésére.

Ön személy szerint mit emelne ki a programok közül?

Napjainkban új sportágak születnek, a rekreációs szinten aktivitások jelennek meg. Szerettünk volna olyan sportágakat is feleleveníteni amelyek mára már elveszítették a tömegbázisukat és valamint a programokban szerettünk volna még nem olyan ismert és még nem olyan népszerű, új sportágakat is bemutatni a diákok számára. A programok ezért célirányosan, a középiskolás korcsoport számára kerültek megszervezésére – a korábbi tapasztalataimból kiindulva a korosztályban jelentősen csökkent a testnevelés iránti affinitás, amely például abban nyilvánul meg, hogy nagyon sokan kérnek felmentést testnevelés óra alól vagy például nagyon morzsolódnak le az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportegyesületekből. Ebből a tényből kifolyólag az élsport is elveszíti / elveszítheti  a tömegbázisát, tehát nem biztosított a sportban tehetséges fiatalok utánpótlása. A sportmentori programok beindítását az előbb említetten kívül azért is fontosnak tartom, mert nem csak az a cél, hogy a fiatalok sportoljanak, hanem az is hogy a sporttal egybekötve a szabadidejüket egészségesen, hasznosan és hatékonyan töltsék el és nem utolsósorban jól érezzék magukat az adott sporttevékenységben.

Milyennek látja a résztvevő iskolák felkészültségét sportmentori programok lebonyolítására?

A pályázat lebonyolításához az Intézet adta a szakmai és infrastrukturális hátteret. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közoktatásban és szűkebb értelemben véve a középiskolákban megvalósuló, a sport területén végzett tehetséggondozást csak azok a testnevelő tanár kollégák folytatják, akik az iskolai órák mellett folyamatos edzői tevékenységet végeznek.

Az iskolákban a legnagyobb probléma az, hogy eltűnt a délutáni diáksport, megnőttek az adminisztrációs terhek, vannak kisebb-nagyobb pénzügyi nehézségek és hogy  az iskolafenntartók nehezen vállalják fel a gyerekek versenyeztetésével kapcsolatos többletterheket.

A testnevelés és a sport – bár vannak közös  szakmai és infrastrukturális sajátosságaik és feltételeik – eltérő entitások,  ám  az iskolás korcsoportokban nehéz elválasztani őket. A testnevelésnek nem célja a versenyzésre való felkészítés, de a pedagógus, a testnevelő veheti észre a hagyományos tanórák keretein belül a tehetséges gyermeket és irányíthatja el a szakági sportegyesületekhez, amelyek a célirányos támogatása az utánpótlás neveléséhez – azért, hogy be tudják fogadni és fejleszteni tudják a tehetséges diákokat – véleményem szerint elengedhetetlen. Ugyanakkor már az iskolában törekednünk kell a sokféle pszichomotoros kompetencia kialakulását lehetővé tevő tehetségbarát környezet megteremtésére.

Hogyan látja a sportmentori program folytatásának a lehetőségét?

A programok megvalósításával és ezzel együtt egy hagyomány megteremtésével azt szeretnénk, ha a programon résztvevő fiatalok - ha most már legalább egyszer belekóstoltak és bekapcsolódtak a tehetségsegítő folyamatokba – ösztönöznék a kortársaikat, hogy ők is vegyenek részt ilyen és ehhez hasonló programokban szakágtól függetlenül. A középiskolában tanító testnevelő kollégákat is – a programok széles palettájával, olyanokkal amelyekre az adott középiskolában valamilyen okból nincs lehetőség – arra kívánjuk ösztönözni, hogy vegyenek részt több ilyen projektekben, hozzanak még több érdeklődőt, hiszen egymástól is sokat tanulhatunk.


A projekt „A mentori hálózat működésének és a mentori programok bemutatásának támogatására” (a pályázat kódja: NTP-MH-MPA-12) pályázati felhívás keretein belül valósult meg.

A projekt adatai:

Pályázó: Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Pályázati azonosító: NTP-MH-MPA-12-008

Pályázat címe: Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja

Megítélt támogatás: 1.985.000 Ft