Önismereti tréning

SPORTMENTORI PROGRAM AZ SZTE JGYPK-n

„Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja” című pályázat

Jó gyakorlat bemutatása

Önismereti tréning (saját élmény csoport)

Bevezetés:

Az sajátélmény csoport lehetővé teszi az adott a témakör (pl. önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, tehetséggondozás) feldolgozását úgy, hogy közben a csoport tagjai saját tapasztalatot szereznek.  Ez a módszer rendkívül hatékony, a csoportdinamika folyamata segíti a csoport és a benne lévő szerepek kialakulását, miközben a résztvevők megismerik önmagukat (pl. erősségek, gyengeségek, lehetőségek, akadályok, célok, feladatok, saját viselkedés, facilitáló tényezők), a csoporttagok pedig egymást segítve szereznek tapasztalatokat. A csoporttagok esetleges visszajelzései lehetővé teszik az önismeret elmélyítését, és a hatékony fejlődést is. A tréningen téma-specifikus játékok segítségével történik a feldolgozás.

Foglalkozások célja:

Tapasztalatszerzés, önismeret

Foglalkozások tematikus felépítése:

Bemelegítő gyakorlatok: melyek típusát befolyásolja, hogy mennyire összeszokott csoporttal dolgozunk

Például:

 • játékos ismerkedés (pl. név, foglalkozás, hely felsorolása és az előtte lévőkét ismételni)
 • választani egy adott képeslapot a kirakottak közül, miért ezt választotta és ezen keresztül mutatkozzon be
 • rajzoljon egy szimbólumot, és magyarázza miért ezt választotta, mennyiben jellemző rá

Az adott (feldolgozandó) témakör bemutatás: ha a feldolgozandó témakör igényli, akkor itt egy tudományos jellegű témabemutatás történik (pl. stresszkezelés – tudományos előadás (elméletek, empirikus tapasztalatok a stresszről; konfliktuskezelésnél  - a konfliktusok kialakulásáról, típusairól, elméleteiről, coping módszerekről; önismeret – meghatározása, jelentősége, hasznosíthatósága)

Itt képet kaphatunk a tanulók témakör iránti ismeretéről is

Az adott témakör (pl. önismeret) játékos feldolgozása (játékok típusát az adott témakör befolyásolja)

Például:

 • sorolj fel 5-5 jó és rossz tulajdonságodat
 • sorolj fel 5-5 erősségedet és gyengeségedet
 • hogyan építhet az erősségre, mit tehet a gyengeség leküzdésére (pl. képességfejlesztés)
 • mik a rövid távú, középtávú és hosszú távú célok, ehhez milyen feladatok kapcsolódnak?
 • mi segíti, mi akadályozza céljai elérésében?
 • szituációs játékok
 • kiscsoportos feladatok
 • páros feladatok
 • önismereti tesztek

Lezárás:

Például:

 • visszajelzések: mi tetszett neki, mit hasznosít ebből a foglalkozásból?
 • mi az ami nem tetszett, haszontalannak tartott
 • zárójáték (pl. milyen….-nak érzed magad?)

Tapasztalatok:

Ezt a módszert oktatóként kommunikációs - és konfliktuskezelő tréningeken, pályaorientációs gyakorlaton, önismereti kurzusokon és tehetséggondozásban alkalmazom. A csoportok többsége jó hangulatban telik, a hallgatók körében kedvelt oktatási forma és tapasztalataim szerint nagyobb aktivitással és kedvvel vesznek benne részt, mint a hagyományos gyakorlati órákon. A tréning végén történő visszajelzések alapján a hallgatók is hatékonynak tartják ezt az oktatási formát.

Dr. Tari-Keresztes Noémi PhD
adjunktus