Sport - Alumni: sportmentori program 2021

NTP-TFV-20-0070

 

Célunk, hogy a fiatal tehetségek az egészségnevelésre, az egészségtudatos életmódra a társadalmi felelősségvállalás részeként mint a környezeti fenntarthatóság, a gazdaság hatékony működésének, s ezzel együtt a fizikai és pszichikai szempontból egyaránt egészséges életet élő közösségek létrejöttének eszközére tekintsenek. Mindezt olyan tudásanyagot kínáló programokon keresztül kívánjuk tudatosítani, melyek praktikus ismeretekkel látják el azokat az érdeklődő fiatalokat, ahhoz, hogy hosszú távon saját közösségük alakítói, támogatói kívánnak lenni.

Alumni találkozóinkon példaként állítható végzett sportszakemberek (rekreációszervezők, edzők, testnevelők, sportolók) osztják meg tapasztalataikat azokkal, akik elkötelezettséget éreznek az egészséges nemzet, illetve a példaként álló magyar sportkultúra értékei iránt. Tréningjeink, workshopjaink, elősegítik társadalmi felelősségvállalás kialakulását, azáltal, hogy az egészségfejlesztő testmozgás fontosságát erősítik és népszerűsítik.

Alapelvünk, hogy odafigyeljünk a felnövekvő nemzedékek, a programban résztvevők  legígéretesebb képviselőire és megfelelő módon fejlesszük őket személyiségük három összetevőjében:

  1. Az adottságaik által meghatározott különleges képességeik kibontakoztatásában;
  2. A tudományos munkához való intrinsic motivációjuk kialakulásában;
  3. Kreativitásuk fejlesztésében, alkotóképességük manifesztálódásában;
  4. Szemléletük formálásában, mellyel társadalmi felelősségvállalásukat erősíthetjük.

A személyiségfejlesztést és mentori támogatást nyújtó témavezetők kis csoportjaiban:

  1. a közös kutatási témák kapcsán,
  2. a levelezésen (pl. adatok küldése, szakmai levelezés, kutatási anyagok), 
  3. a workshopok alkalmával ugyancsak érvényesül ez a látásmód.

A szemléletformálás spillover hatásaként nem csak a programban közvetlenül érintettekre hat programunk. A fiatal felnőtt tehetségek által írt publikációk közreadása, amelyek országos és nemzetközi szinten is elérhető lesz, tartalmát tekintve az érintett terület szakmai színvonalát növelik, szemléletformáló hatással bír: a tevékenység során egy, a László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely címen alapított sportszakmai kiadványban kerülnek publikálásra a program során a fiatal tehetségek által elvégzett kutatások. A programunkhoz kapcsolódó poszterkiállítás ugyancsak hasonló célokat szolgál.


Pályázat címe: Sport - Alumni: sportmentori program 2021
Pályázati azonosító: NTP-TFV-20-0070
Kedvezményzett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
Megvalósítás időszaka: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30.