Tehetségek a sportban: Módszertani foglalkozások testnevelő tanárok és pedagógusok számára

NTP-EFT-MPA-12-031

A program célja

Programunk célja, hogy a dél-alföldi régió köznevelési intézményeiben tanító, gyakorló pedagógusok számára térítésmentes szakmai képzést nyújtsunk a tehetséges fiatal sportolók egyéni képzéséhez. Tehetséggondozásban járatos szakembereink, kiemelkedő tehetségekkel foglalkozó meghívott előadókkal és élsportolókkal közösen szakmai előadások és workhshop foglalkozások keretében dolgozzák fel a tehetség-felismerés és –gondozás, az egyéni képzés hatékonyságát szolgáló elméleti és gyakorlati kérdéseket.

Terveink között szerepel több sportág (pl. atlétika, úszás, triatlon, tájfutás, asztaliteniszezés, kézilabdázás, kosárlabdázás, röplabdázás, labdarúgás) iskoláskorú tehetségígéretei egyéni képzésének megvitatása. A legfrissebb sportélettani és edzésmódszertani eredmények mellett napirendre kerül a legkorszerűbb sportpszichológiai és sportpedagógiai elvek megismertetése, megtárgyalása is. Mindehhez megfelelő alapot nyújtanak intézményünk országosan és nemzetközileg elismert sporttudományos kutatási eredményei, tehetséggondozó gyakorlata, szakembergárdája, kutatási infrastruktúrája, valamint az élsporthoz (pl. Pick Szeged, Szegedi Vízilabda Egylet, Szegedi Kosárlabda Egylet, Szegedi Vasutas Sportegyesület) kötődő napi szintű munkakapcsolatai. Ebből következik további célkitűzésünk, a tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok hálózati együttműködésének javítása, nevezetesen az, hogy a programba bevont sportszakemberek a későbbiekben – intézményünkkel, a tehetségnevelő műhelyekkel és egymással munkakapcsolatot fenntartva – maguk is korszerű tudással rendelkező tehetségsegítő szakemberekké váljanak.

Oldalak